DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Daniel Chochula‚ Trenčín‚ +421 904339612‚ morelia@centrum.sk

Termostaty a regulacia
Termostaty a hygrostaty
Výrobu týchto zariadení mám ako druhé hobby po chove hadov.
Sú určené na presnú reguláciu teploty a vlhkosti v inkubátoroch,
teráriach,el.liahniach,sklenníkoch a v podobných použitiach.
 
UPOZORNENIA!!!!
Do liahní a inkubátorov,kde požadujete  presnosť 0,1-0,2°C doporučujem termostat s SSR - relé!!!
- je to bezkontaktné-polovodičové relé,nedochádza k opalovaniu kontaktov a je dlhá životnosť(nieje ho počuť)
Absolútne nedoporučujem ohrev klasickými žiarovkami (krátka životnosť,tvrdý skrat!!!!,nespoľahlivosť!!!! - problémy)
Vždy je vhodné zapojiť do série s ohrevným telesom havarijný ,menej presný termostat,ideálne mechanicky. 
 
ZARIADENIA NIESÚ URČENÉ PRE SPÍNANIE
ELEKTRONICKÝCH ZDROJOV,EL.PREDRADNÍKOV,ÚSPORNÝCH ŽIAROVIEK A PODOBNE!!!
- SÚ URČENÉ LEN PRE ODPOROVÚ ZÁŤAŽ!!!!!!
AK TREBA INÉ,PROSÍM VOPRED KOMUNIKOVAŤ.
 
 
Nová rada termostatov BH-PROTECT-Liaheň - hydina-vtactvo!!!:
 
Meranie a regulácia teploty a vlhkosti s    funkciou SMS alarmov na mobilný telefón.
GSM INFO :
prekročenie maximálnej teploty(vlhkosti),  pokles minimálnej teploty(vlhkosti)
výpadok el.siete, obnova el.siete, chybná výstupna poistka, výpadok snímačov teploty a vlhkosti.
Prezvonením odosiela SMS s informaciou aktuálneho stavu.
Možnosť nastaviť 3 telefónne čísla na ktoré odosiela alarm.
2 x univerzálny vstup pre alarm.( univerzálne použitie uživatelom)
 
Nastavenia:  Teplota: 5,0 až 99.0°C      (VýSTUPY: OHREV AJ CHLADENIE)
PWM funkcia:  pri priblížení k cielovej teplote uberá % výkonu ohrevu,viz manál.
Vlhkosť: 10 až 99 % r.v.                          (VýSTUPY VLHčENIE ALEBO SUšENIE)
Hysterézia: 0.1 až 5.0°C, 1 až 10 % r.v.               
Akusticky alarm minimálnej a maximálnej teploty a vlhkosti.
Perioda a dlžka zopínania cyklovaču.
5 x Výstup 230V/6A max.  (Ohrev, Chladenie,Vlhkosť, Cyklovač, Alarm.max.)
2 x Snímače na 2m kably.
PRI REGULÁCII PWM VÝSTUP OHREVU MAX. 250 WATT !!!
 
Verzia:                             BH-TermoHygrostat GSM-PWM   - 200euro   
                                        BH-TermoHygrostat GSM               -200euro  
                                        BH-TermoHygrostat PWM              -130euro    
                                        BH-TermoHygrostat                        - 130euro   

                                       

                                        BH-Termostat GSM-PWM   - 180euro   

                                        BH-Termostat GSM              -180euro    

                                        BH-Termostat PWM             -110euro    
                                        BH-Termostat                        -110euro     
 
       
 
Nová rada termostatov PROTECT:
 
Termostaty majú nastavitelné nočné poklesy
Termostaty je možné osadiť aj polovodičovými relé,ale len do pripojeného výkonu max.250WATT!!!
Výhodou je dlhá životnosť a nieje ich počuť. Vyššia cena!!! - info meilom.
 
 
 
       TermoHygrostat - GSM     (GSM-PWM)                                                                Príklad SMS,privýpadku siete.          
 
Meranie a regulácia teploty a vlhkosti s    funkciou SMS alarmov na mobilný telefón.
GSM INFO :
prekročenie maximálnej teploty(vlhkosti),  pokles minimálnej teploty(vlhkosti)
výpadok el.siete, obnova el.siete, chybná výstupna poistka, výpadok snímačov teploty a vlhkosti.
Prezvonením odosiela SMS s informaciou aktuálneho stavu.
Možnosť nastaviť 3 telefónne čísla na ktoré odosiela alarm.
2 x univerzálny vstup pre alarm.( univerzálne použitie uživatelom)
 
Nastavenia:  Teplota deň/noc: 5,0 až 99.0°C      (VýSTUPY: OHREV AJ CHLADENIE)
PWM funkcia:  pri priblížení k cielovej teplote uberá % výkonu ohrevu,viz manál.
Vlhkosť deň/noc 10 až 99 % r.v.                          (VýSTUPY VLHčENIE ALEBO SUšENIE)
Hysterézia: 0.1 až 5.0°C, 1 až 10 % r.v.               
Akusticky alarm minimálnej a maximálnej teploty a vlhkosti.
Perioda a dlžka zopínania cyklovaču.
5 x Výstup 230V/6A max.  (Ohrev, Chladenie,Vlhkosť, Cyklovač, Alarm.max.)
2 x Snímače na 2m kably.
PRI REGULÁCII PWM VÝSTUP OHREVU MAX. 250 WATT !!!
 
Verzia:                             TermoHygrostat GSM-PWM   - 200euro   
                                        TermoHygrostat GSM               - 200euro 
                                        TermoHygrostat PWM              -130euro    
                                        TermoHygrostat                         -130euro   
 
                                        Poštovné do SK - 5e.       Poštovné do ČR  10e.
              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Najideálnejšie do liahne!!!
   Termostat - GSM     (GSM-PWM)                                                               Príklad SMS,privýpadku siete.
    
 
Meranie a regulácia teploty   s    funkciou SMS alarmov na mobilný telefón.
GSM INFO :
prekročenie maximálnej teploty,  pokles minimálnej teploty
výpadok el.siete, obnova el.siete, chybná výstupna poistka, výpadok snímaču teploty
Prezvonením odosiela SMS s informaciou aktuálneho stavu.
Možnosť nastaviť 3 telefónne čísla na ktore odosiela alarm.
2 x univerzálny vstup pre alarm.( univerzálne použitie uživatelom)
 
Nastavenia:  Teplota: 5,0 až 99.0°C      (VýSTUPY: OHREV AJ CHLADENIE)
PWM funkcia:  pri priblížení k cielovej teplote uberá % výkonu ohrevu,viz manál.
Akusticky alarm minimálnej a maximálnej teploty.
Perioda a dlžka zopínania cyklovaču.
4 x Výstup 230V/6A max.  (Ohrev, Chladenie, Cyklovač, Alarm.max.)
1 x Snímač na 2m kably.
PRI REGULÁCII PWM VÝSTUP OHREVU MAX. 250 WATT !!!
 
Verzia:                             Termostat GSM-PWM   - 180euro   
                                        Termostat GSM              - 180euro  
                                        Termostat PWM             -110euro    
                                        Termostat                        - 110euro     
 
                                        Poštovné do SK - 5euro.       Poštovné do ČR  10e.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
              4 Termostat - GSM                                                                 Príklad SMS,privýpadku siete.
 
 
Meranie a regulácia teploty na 4 miestach (4 x termostat)   s    funkciou SMS alarmov na mobilný telefón.
GSM INFO :
prekročenie maximálnej teploty,  pokles minimálnej teploty 1 až 4.
výpadok el.siete, obnova el.siete, chybná výstupna poistka, výpadok snímačou teploty
Prezvonením odosiela SMS s informaciou aktuálneho stavu.
Možnosť nastaviť 3 telefónne čísla na ktore odosiela alarm.
2 x univerzálny vstup pre alarm.( univerzálne použitie uživatelom)
 
Nastavenia:  Teplota: 5,0 až 99.0°C      (VýSTUPY: OHREV alebo CHLADENIE nastavuje uživatel )
Akusticky alarm minimálnej a maximálnej teploty.
Čas zopnutia a vypnutia spínacích hodín.
Rozdielna denná/nočná teplota
4 x Výstup 230V/6A max.  (4 x Ohrev alebo chladenie, spínacie hodiny)
4 x Snímače na 3m kably.
 
Verzia:                             4-Termostat GSM   - 210 euro   
                                        4-Termostat              -130 euro    
                                       
                                        Poštovné do SK - 5euro.       Poštovné do ČR  10e.
 
       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
     
Termostat 1TLed - ohrev
    

MANUAL - 1tled.pdf

Termostat na meranie a reguláciu teploty na jednom mieste.
Nastavenia:
Teplota 5,0 až 99,0°C - krok 0,1°C,     Hysterézia (citlivosť) 0.1 až 5,0°C - krok 0,1°C
Akusticky alarm minimalnej a maximalnej teploty.
Snímač na kábly 2 metre.
Výstup napätie 230VAC/6A max.
Cena: 60 euro.
 
 
 
Termostat 1TLed.heat/cool  - ohrev aj chladenie,cyklovač,spínacie hodiny.
    
Termostat na meranie a reguláciu teploty na jednom mieste.
Nastavenia:Ohrev aj chladenie
Teplota 5,0 až 99,0°C - krok 0,1°C,     Hysterézia (citlivosť) 0.1 až 5,0°C - krok 0,1°C
Akusticky alarm minimalnej a maximalnej teploty.
Rozdielna denná/nočná teplota
Spínacie hodiny (napr.spínanie osvetlenie deň/večer)
Cykovač,periodicky spínač (napr.natáčanie vajec,vetranie.)
Snímač na kábly 2 metre.
Výstup napätie 230VAC/6A max.
Cena: 70 euro.
 
 
 
Dvojtermostat 2TLed - ohrev alebo chladenie,cyklovač,spínacie hodiny.
  
Termostat na meranie a reguláciu teploty na dvoch miestach + spínacie hodiny a cyklovač.
Nastavenia:
2 x  Teplota 5,0 až 99,0°C - krok 0,1°C,  2x   Hysterézia (citlivosť) 0.1 až 5,0°C - krok 0,1°C
Akusticky alarm minimalnej a maximalnej teploty.
Čas zopnutia a vypnutia spínacích hodín.
Rozdielna denná/nočná teplota
Cykovač,periodicky spínač (napr.natáčanie vajec,vetranie.)
Snímače na kábloch 2 metre.
Výstup napätie 4 x 230VAC/6A max.
Cena: 75 euro.
 
 
 
 
Štvortermostat 4TLed
      
Termostat na meranie a reguláciu teploty na štyroch miestach. (4 termostaty)
Nastavenia:
4 x  Teplota 5,0 až 99,0°C - krok 0,1°C,  4x   Hysterézia (citlivosť) 0.1 až 5,0°C - krok 0,1°C
Akusticky alarm minimalnej a maximalnej teploty.
Rozdielna denná/nočná teplota.
Snímače na kábloch 3 metre.
Výstup napätie 4 x 230VAC/6A max.
Cena: 95euro.
 
 
Termohygrostat THLed    (aj software Hydina)
 
Meranie a regulácia teploty a vlhkosti + spínacie hodiny a cyklovač .
Nastavenia:  Teplota: 5,0 až 99.0°C
Vlhkosť: 10 až 99 % r.v.
Hysterézia: 0.1 až 5.0°C, 1 až 10 % r.v.               
Akusticky alarm minimálnej a maximálnej teploty a vlhkosti.
Čas zopnutia a čas vypnutia spínacích hodín.
Perioda a dlžka zopínania cyklovaču.
4 x Výstup 230V/6A max.
2 x Snímače na 2m kably.
Cena: 100euro.
 
Soft hydina:  je možné nastaviť 1 až 3x za den dobu chladenie. čas a dlžku chladenia si nastavuje užívatel sám.
V tuto dobu na daný čas prestane zariadenie zohrievať.
 
 

 
 
 
Osemtermostat 8T.Lcd + hygrostat +cyklovač - profi
 
 
Vlhkosť sa zobrazuje periodicky,čas opakovania je nastavitelný..
Meranie a regulacia teploty na ôsmich miestach.
Funkcie: 
8 x termostat, ohrev alebo chladenie
Hygrostat-meranie a regulácia vlhkosti na jednom mieste.
Spínacie hodiny.
Cyklovač.(periodické spínanie na nastavenú dobu,napr.natáčanie vajec,vetranie atď.)
Akustický alarm pri strate snímačov,pri poklese,prekročení, požadovanej teploty.
Bez hygrostatu (osahuje cyklovač):        Cena: 180 euro
S hygrostatom (neobsahuje cyklovač):   Cena: 200 euro
 
 
 
 
10 - Termostat  + (hygrostat) + (cyklovač) + (timer)
 
Meranie a regulacia teploty na 10tich miestach.
Funkcie: 
10 x termostat, ohrev alebo chladenie
Hygrostat-meranie a regulácia vlhkosti na jednom mieste.
Spínacie hodiny.
Cyklovač.(periodické spínanie na nastavenú dobu,napr.natáčanie vajec,vetranie atď.)
Akustický alarm pri strate snímačov,pri poklese,prekročení, požadovanej teploty.
 
Verzie:       
 
10T + Timer: 10x termostat + spínacie hodiny   Cena: 230 euro
10T + cyklovač  :  10xtermostat + cyklovač             Cena: 230 euro
10T + Hygrostat:   10 x termostat + Hygrostat      Cena: 250 euro
 
 
 
 
4-Termostat 4-Hygrostat + spínacie hodiny + cyklovač
 
Meranie a regulacia teploty na štyroch miestach,regulácia vlhkosti na štyroch miestach.
Funkcie: 
4 x termostat, ohrev alebo chladenie
4 x hygrostat, zvlhčovanie alebo vysúšanie
Spínacie hodiny.
Cyklovač.(periodické spínanie na nastavenú dobu,napr.natáčanie vajec,vetranie atď.)
Akustický alarm pri strate snímačov,pri poklese,prekročení, požadovanej teploty / vlhkosti.
 
Cena: 300 e.
 
 
 
Termostat pre domáci pivovar
 
 
1 až 8 cyklov pre varenie piva.
samostatný cyklus varenia(chmelovania)
Cena - 110 euro    
 
 
 
TurtleStat - termostat pre inkubáciu korytnačiek
Software podla spickoveho talianskeho chovatela Maurizio Bellavista
 

Meranie a regulácia teploty a vlhkosti s    funkciou SMS alarmov na mobilný telefón.
GSM INFO :
prekročenie maximálnej teploty(vlhkosti),  pokles minimálnej teploty(vlhkosti)
výpadok el.siete, obnova el.siete, chybná výstupna poistka, výpadok snímačov teploty a vlhkosti.
Prezvonením odosiela SMS s informaciou aktuálneho stavu.
Možnosť nastaviť 3 telefónne čísla na ktoré odosiela alarm.
2 x univerzálny vstup pre alarm.( univerzálne použitie uživatelom)
 
Nastavenia:  Teplota každú hodinu možná iná: 5,0 až 99.0°C   
PWM funkcia:  pri priblížení k cielovej teplote uberá % výkonu ohrevu,viz manál.
Vlhkosť deň/noc 10 až 99 % r.v.                          (VýSTUPY VLHčENIE ALEBO SUšENIE)
Hysterézia: 0.1 až 5.0°C, 1 až 10 % r.v.               
Akusticky alarm minimálnej a maximálnej teploty a vlhkosti.
Perioda a dlžka zopínania cyklovaču.
5 x Výstup 230V/6A max.  (Ohrev, Chladenie,Vlhkosť, Cyklovač, Alarm.max.)
2 x Snímače na 2m kably.
PRI REGULÁCII PWM VÝSTUP OHREVU MAX. 250 WATT !!!
 
Verzia:                             TermoHygrostat GSM-PWM  - 210 euro + poštovné
                                        TermoHygrostat PWM            - 150 euro + poštovné    
                                                                                             
                                 
 
Polovodičové (bezkontaktné) relé.
 
- Napajanie 230V, "Kontakt "230V/25A
- Dlhá životnosť (neopaluje sa kontakt!!)
- Nepočuť ho.Vhodné do liahní s večším výkonom,a k termostatom PWM!
   Cena : 10 euro.
 
 
 
Snímače: (vždy súčasťou termostatu!- v cene.)  6,8 x 40mm
   
                         (náhradne jednočidlo :10euro)                                                        (náhradne dvojčidlo :16euro)   
 
 
 
Náhradné snímače:
Jednotermostat : 1x 2m.  -                     10e.
Dvojčidlo (2Tled,4Tled,6Tled,8Tled) -  20e.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------